Domů / Jak položit PVC
Výrobci
  Množstevní slevy

  Kontaktujte nás a rádi Vám připravíme nabídku na míru. 

               

  Na co si dát pozor.
  1. Fotografie je pouze ilustrační.
  2. Zboží, které je upraveno na míru pro zákazníka, nemůže být vráceno, což se týká například všech řezů.
  3. Role a řezy PVC a koberců jsou dodávány v toleranci šířky +/- 1,5 %.
  4. V případě objednání stejného druhu zboží v různých šířích, nezaručujeme totožný barevný odstín.
  5. Požadavek na dodání objednávky PVC krytin a koberců více řezů v jedné šarži prosím uveďte do poznámky v objednávkovém formuláři.

  Jak položit PVC

  KONTROLA PVC

  Před montáží zkontrolujte, zda popisky na balení odpovídají požadovanému výrobku, jestli tloušťka, barva a množství odpovídá objednávce. Pro zajištění shodného vzhledu zkontrolujte šarži balení, popř. porovnejte se vzorkem.

  Rozviňte roli a ponechte nejméně 24 hodin aklimatizovat v místě montáže. Před zahájením pokládky vždy zkontrolujte, zda nejsou na výrobku vady nebo nežádoucí rozdíly v odstínech.

  Při spojování jednotlivých pásů rolí používejte technologii studeného sváru. Spoje by měly vést ve směru dopadu denního světla.

  Při studeném svařování používejte pouze vhodná lepidla a dodržujte příslušné pracovní instrukce.

  Napojení rolí studeným svárem doporučujeme provádět v méně exponovaných místech (snažte se vyhnout například vstupu do místnosti).

  Doporučujeme nenapojovat v jedné místnosti rozdílné výrobní šarže (role se mohou mírně lišit v odstínu/lesku).

   

  PŘÍPRAVA PODKLADU

  Před zahájením montáže je nutné zkontrolovat, zda podklad splňuje základní požadavky na pevnost, tuhost, vlhkost podkladní vrstvy a rovinnost plochy. Podklad musí být soudržný, bez oddělujících se částí, bez nečistot a mastnoty. Podklad musí splňovat požadavky uvedené v tomto návodu, požadavky, které zde uvedeny nejsou, musí odpovídat platným technickým normám (např. ČSN EN 74 4505). Jako podklad lze využít beton, anhydrit, desky na bázi dřeva, nebo jiné velkoplošné materiály používané pro podkladové vrstvy pod podlahy. Podlahy mohou být pokládány jen na dostatečně suchý podklad (v celém průřezu). V případě nedodržení předepsaných vlhkostí hrozí vznik vad. Vlhkost podkladu kontrolujte vždy před zahájením pokládky (nejlépe hmotnostní nebo CM metodou, měření vlhkosti pomocí elektrických vlhkoměrů považujte pouze za orientační).

   

   

   

   

   

   

  Podklad může vykazovat nerovnosti max. 2 mm / 2 m. Podlahovina kopíruje plošné nerovnosti podkladu, proto v případě větších nerovností proveďte broušení nebo vyrovnání podkladové plochy. V případě pokládky namísto předchozí podlahoviny nejprve odstraňte zbytky starých lepidel. Pozor! V případě pokládky na měkké podlahoviny (např. PVC s měkčenou pěnovou podložkou) se mohou vyskytnout na finálním povrchu otlaky. Teplota vzduchu i podkladu během instalace by měla odpovídat běžným provozním podmínkám (max. rozmezí 15- 28°C). Tyto podmínky musí být zajištěny nejméně 24 hodin před zahájením pokládky a nejlépe až do předání podlahy zákazníkovi. Relativní vlhkost vzduchu udržujte po celou dobu v rozmezí 30-70 %.

   

  PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

  U podkladu s podlahovým vytápěním je nutné ověřit, zda před montáží proběhla topná zkouška, která by měla být doložena protokolem (nezaměňovat s tlakovou zkouškou). Při využívání podlahového vytápění musí být dodrženy požadavky norem ČSN 492120 a ČSN EN 1264-1 až 5. Povrchová teplota podlahy by neměla v průběhu celé doby užívání překročit 28°C. Podlahové vytápění musí být vypnuto nejméně 48 hod. před zahájením montáže. Spuštěno může být plynulým náběhem teploty nejdříve po 48 hod. po dokončení montáže.

   

  METODY POKLÁDKY

  Některé podlahy mohou být pokládány volně (bez celoplošného lepení k podkladu) do maximální plochy udané výrobcem (např. Texline - 35m2). Větší plochy doporučujeme celoplošně fixovat k podkladu. Podlahu doporučujeme celoplošně fixovat také v místnostech s intenzivním provozem, s podlahovým vytápěním nebo s pohyblivým nábytkem.

  VOLNÁ POKLÁDKA BEZ POUŽITÍ LEPIDLA

  1. Podlahovinu nejprve rozprostřete v místnosti a nechte volně usadit. Od středu místnosti postupně vytlačte vzduchové bubliny směrem ke stěnám pomocí korkové stěrky nebo přítlačného válce (35 kg). Po usazení podlahoviny ořízněte podlahu po obvodu místnosti a vytvořte dilatační mezeru min. 5 mm.

  2. Zkontrolujte podlahu, zda neobsahuje zvlněná místa nebo jiné viditelné vady.

  3. Podlahu zafixujte k podkladu pomocí vhodné oboustranné lepicí pásky. Pásku nalepte na podklad podél okrajů dvou sousedních stěn (do tvaru písmene „L“) a také v místech, kde předpokládáte vyšší frekvenci provozu např. u vstupních dveří nebo pod kolečkovou židlí (do tvaru písmene „X“). 4. Pokud spojujete kvůli větší šířce místnosti více pásů rolí vedle sebe, nejprve pečlivě zaměřte a vyznačte na podklad místo spoje podlahoviny. V případě pokládky na podklad se spárami (dřevěný podklad apod.) se vyvarujte umístění spoje v místě spáry v podkladu (pokud je to možné, zajistěte minimálně 15 cm odstup mezi spojem podlahoviny a spárami v podkladu). Pro dosažení co nejlepšího vzhledu zvolte vhodné rozložení a dekorovou návaznost jednotlivých částí. Na vyznačené místo spoje nalepte oboustrannou lepicí pásku podél celého spoje.

  5. Pro vytvoření kvalitního spoje dvou sousedních pásů rolí použijte způsob pokládky pomocí dvojitého řezu. Položte první pás, přičemž zajistěte, aby překrýval v místě spoje polovinu šířky fixační pásky. Druhý pás pokládejte tak, aby se oba pásy mírně překrývaly.

  6. Po usazení prořízněte spoj podél ocelového pravítka tak, aby řez probíhal vždy skrz oba na sobě přeložené pásy přibližně uprostřed fixační pásky. Přebytky spodního pásu i horního pásu odstraňte. Spoj zafixujte pomocí ručního válečku k fixační pásce.

  7. Oba pásy k sobě přilepte technologií studeného sváru (viz odstavec Svařování spojů za studena). 8. Obvodové lišty by neměly bránit podlahové krytině v pohybu – neupevňujte je k podlahovině, ale ke stěně. V blízkosti vany, sprchového koutu, toalety nebo potrubí aplikujte po obvodu podlahy voděodolný, trvale pružný tmel.

   

  POKLÁDKA FIXACÍ K PODKLADU

  1. K lepení používejte pouze vhodné fixační lepidlo. Dodržujte pokyny výrobce lepidla (množství, otevřená doba). Při lepení je důležité dbát ve zvýšené míře na čistotu, kvalitu povrchu podkladu a jiné faktory ovlivňující přilnavost k podkladu.

  2. Pokud spojujete kvůli větší šířce místnosti více pásů rolí vedle sebe, nejprve pečlivě zaměřte a vyznačte na podklad místo spoje podlahoviny. V případě pokládky na podklad se spárami (dřevěný podklad apod.) se vyvarujte umístění spoje v místě spáry v podkladu (pokud je to možné, zajistěte minimálně 15 cm odstup mezi spojem podlahoviny a spárami v podkladu). Pro dosažení co nejlepšího vzhledu zvolte vhodné rozložení a dekorovou návaznost jednotlivých částí. Před lepením si volným položením na sucho vyzkoušejte, zda máte správně provedeno uložení a seříznutí na požadovanou velikost. Teprve po ujištění, že je vše v pořádku (uspořádání, dekor, seříznutí tvaru) můžete zahájit fixaci k podkladu.

  3. Naneste na podklad vhodné fixační lepidlo (postupujte dle pokynů výrobce lepidla).

  4. Pro vytvoření kvalitního spoje dvou sousedních pásů rolí použijte způsob pokládky pomocí dvojitého řezu. Položte první pás do lepidla. Druhý pás pokládejte tak, aby se oba pásy mírně překrývaly. Vzduchové bubliny nebo zvlnění vyrovnávejte od středu místnosti směrem ke stěnám. Použijte korkovou stěrku nebo přítlačný válec (30 kg). Po usazení pásů prořízněte spoj podél ocelového pravítka tak, aby řez probíhal vždy skrz oba na sobě přeložené pásy. Přebytky spodního pásu i horního pásu odstraňte.

  5. Oba pásy k sobě přilepte technologií studeného sváru (viz odstavec Svařování spojů za studena). 6. Obvodové lišty by neměly bránit podlahové krytině v pohybu – neupevňujte je k podlahovině, ale ke stěně. V blízkosti vany, sprchového koutu, toalety nebo potrubí aplikujte po obvodu podlahy voděodolný, trvale pružný tmel.

  7. Omezte chůzi a pohyb po podlaze po dobu 24 hod. po přilepení. V případě stěhování nábytku a těžších předmětů vyčkejte 48 hod.

   

  SVAŘOVÁNÍ SPOJŮ ZA STUDENA

  Při správné aplikaci tato technologie zajistí dokonalé voděodolné spojení podlahoviny. Spoj je bezbarvý, proto je aplikace roztoku možná na libovolnou barvu podlahoviny. Spoj nejprve přelepte vhodnou krycí páskou. Prořízněte spoj skrz krycí pásku. Vložte špičku aplikátoru do spoje a pomalým posouváním aplikujte roztok po celé délce spoje. Ponechte alespoň 30 minut vyschnout. Odstraňte krycí pásku společně s přebytkem roztoku na jejím povrchu. Vyvarujte se jakémukoliv zatěžování spoje po dobu 12 hodin po aplikaci. Čištění spoje je možné provádět nejdříve po 24 hodinách.

   

  PO DOKONČENÍ POKLÁDKY

  Po dokončení nově položenou podlahu důkladně vyčistěte od všech zbytků montážních a výrobních nečistot. Pro čištění doporučujeme použít čisticí prostředek vhodný pro vinylové podlahy s PUR povrchovou úpravou.